Økonomisk ansvar for tilrettelegging av barnehagetilbudet når barnet går i barnehage utenfor bostedskommunen

Gjelder

Vi har fått et spørsmål om hvilken kommune som har det økonomiske ansvaret for tilretteleggingen av barnehagetilbudet, når barnet går i en privat barnehage i en annen kommunen enn bostedskommunen.

Økonomisk ansvar for tilrettelegging av barnehagetilbudet

Det er kommunen som etter barnehageloven § 19 g skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet tilrettelagt barnehagetilbud. Det er kommunen som er økonomisk ansvarlig for tilretteleggingen.

Les vårt svar til Fylkesmannen i Østfold.pdf

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}