Kommunens ansvar når en barnehage stenger

Hvis en barnehage blir stengt, må kommunen skaffe til veie barnehageplass til barn som har rett til barnehageplass. 

Gjelder

Kommunens ansvar 

Dersom en barnehage blir stengt med hjemmel i barnehageloven § 16 eller av andre grunner, må kommunen skaffe til veie barnehageplass til barn som har rett til barnehageplass. Det er kommunens ansvar å oppfylle retten til barnehageplass.

Det er også kommunens ansvar å sørge for at utbyggingsmønster og driftsformer er tilpasset brukernes ønsker behov, og at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Dette krever at kommunen har god lokalkunnskap og et nært samarbeid med de private barnehagene. Da kan kommunen, gjennom aktiv veiledning og tilsyn, fange opp eventuelle lovbrudd eller uforsvarlige forhold ved barnehagen tidlig og be om at disse rettes opp.

Barn som ikke har rett til barnehageplass

Nå er det bare barn som omfattes av § 12a som har rett til barnehageplass og som kommunen er forpliktet til å sørge for barnehageplass til. Vi oppfordrer imidlertid kommunen til å forsøke å finne plass til alle barn som mister barnehageplassen sin på grunn av stengning.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}