Betaling for deltidsplass i private barnehager

Barnehageeier skal refunderes fullt ut for reduksjon i foreldrebetaling som har sin bakgrunn i moderasjonsordningene. En barnehageeier kan fastsette foreldrebetalingen for en deltidsplass tett opp til maksimalprisen, så lenge den er lavere enn prisen for et heldagstilbud. Det er uten betydning at kommunens sats for deltidplass er vesentlig lavere.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}