Fosterbarn i barnehage

Fosterbarn regnes som søsken etter moderasjonsreglene

Grunnen er at formålet med søskenmoderasjon er å sikre at økonomiske hensyn ikke skal forhindre at retten til barnehage oppfylles.

Det innebærer at foresatte som har ansvaret for fosterbarn har rett til søskenmoderasjon der øvrige vilkår er oppfylt.

Fosterforeldrenes kommune har ansvaret

Det er kommuinen der barnet er bosatt som har ansvaret for å oppfylle retten til barnehageplass. Det er ikke krav om at barnet skal være folkeregistrert i kommunen.

Fosterbarn er bosatt hos fosterforeldrene, og har rett til barnehageplass i forsterforeldrenes kommune. Kommunen har også det økonomiske ansvaret.