Barn og elevers personvernrettigheter

Barnet eller eleven dere behandler personopplysninger om har rettigheter som barnehagen og skolen må ivareta.

Dere kan oppleve at foreldrene spør om hvordan dere overholder barnas personvernrettigheter. For barn i barnehagen og på barne- og mellomtrinnet er det naturlig at det er foreldrene som spør om dette, men husk at barna også kan spørre selv. På ungdomstrinnet og i videregående opplæring er det kanskje mer naturlig at elevene tar et større ansvar for selv å bruke sine rettigheter.