Hva er personopplysninger etter GDPR?

Personopplysninger er informasjon eller vurderinger som direkte eller indirekte knyttes til enkeltpersoner.

Eksempler på personvernopplysninger i skole og barnehage

Vi skiller mellom to typer personopplysninger:

Personopplysninger (alminnelige personopplysninger)   

 • Enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Det vil si enhver opplysninger som, direkte eller indirekte, kan knyttes til en enkeltperson.  

Særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger)

 • Rasemessig eller etnisk opprinnelse 
 • Helseopplysninger
 • Politisk oppfatning
 • Religiøs eller livssynsmessig oppfatning  
 • Seksuell orientering og seksuelle forhold
 • Fagforeningsmedlemskap
 • Genetiske og biometriske opplysninger som brukes for å identifisere enkeltpersoner (for eksempel bruk av fingeravtrykk for å låse opp en mobil)
 • Strafferettslige forhold (om man har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling)

Personopplysninger kan foreligge i alle mulige formater som tekst, bilder, film, video eller lydopptak. Og oppbevares forskjellige steder som på den digitale læringsplattformen, barnehagens eller skolens hjemmeside, på den enkelte ansattes datamaskin, minnepinner eller andre nettressurser. Opplysninger som indirekte identifiserer en person er også å anse som personopplysninger.

Definisjonen på personopplysninger er vid, og det er derfor svært mange personopplysninger som behandles i mange forskjellige sammenhenger i grunnopplæringen: 

 • Kartlegging av individuelle opplæringsbehov og utforming av individuell opplæringsplan 
 • Måling og vurdering av elevenes kompetanse
 • Dokumentering av gitt opplæring
 • Dokumentering av brudd på ordensreglementet, samt sanksjonering 
 • Utredning av lærevansker 
 • Vedtak om spesialundervisning
 • Årsrapportering
 • Rapportering av omsorgssvikt
 • Registrering av fravær 
 • Gjennomføring av elev- og foreldresamtaler
 • Vurdering av permisjonssøknader 

I skolesektoren vil for eksempel en eksamensbesvarelse være en personopplysning selv om eleven er ikke er kjent for sensor. Eleven vil kunne bli identifisert gjennom sitt kandidatnummer.

Det er viktig å vite hva som er en personopplysning. Med én gang en skole eller barnehage har å gjøre med en personopplysning, skal personopplysningene hovedsaklig behandles i tråd med EUs personvernforordning eller General Data Protection Regulation (GDPR).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!