Beregning av satser til skoler for funksjonshemmede 2022

Satsene til skoler for funksjonshemmede blir ikke beregnet på bakgrunn av fra KOSTRA-data. Det finnes ikke tilsvarende offentlige skoler å sammenligne med.

Det gis tilskudd etter to satser til skolene for funksjonshemmede:

  • en for særlig ressurskrevende elever
  • en for nokså ressurskrevende elever

Satsene for 2021 er lagt til grunn og korrigeres med 2,6 prosent forventet lønns- og prisvekst fra 2021 til 2022.

Satser 2022 til skoler for funksjonshemmede:

Satser for tilskuddSatser 2021
(avrundet)
Forventet lønns- og prisvekst
2021 - 2022
Satser 2022
(avrundet)
Særlig ressurskrevende elever578 5002,6 %593 500
Nokså ressurskrevende elever358 7002,6 %368 000

Satsene til skoler for funksjonshemmede er ikke basert på KOSTRA-tall, og skolene får derfor fortsatt øremerket tilskudd til læremidler på videregående. 

Satser for tilskudd
(i kr. per elev)
Satser 2021
(avrundet)
Forventet lønns- og prisvekst
2021 - 2022
Satser 2022
(avrundet)
Læremidler yrkesfaglig5 8002,6 %6 000
Læremidler studieforberedende7 7002,6 %7 900