Beregning av satser til skoler for funksjonshemmede 2022

Satsene til skoler for funksjonshemmede blir ikke beregnet på bakgrunn av fra KOSTRA-data. Det finnes ikke tilsvarende offentlige skoler å sammenligne med.

Det gis tilskudd etter to satser til skolene for funksjonshemmede:

  • en for særlig ressurskrevende elever
  • en for nokså ressurskrevende elever

Satsene for 2021 er lagt til grunn og korrigeres med 2,6 prosent forventet lønns- og prisvekst fra 2021 til 2022.

Satser 2022 til skoler for funksjonshemmede:

Satser for tilskuddSatser 2021
(avrundet)
Forventet lønns- og prisvekst
2021 - 2022
Satser 2022
(avrundet)
Særlig ressurskrevende elever 578 500 2,6 % 593 500
Nokså ressurskrevende elever 358 700 2,6 % 368 000

Satsene til skoler for funksjonshemmede er ikke basert på KOSTRA-tall, og skolene får derfor fortsatt øremerket tilskudd til læremidler på videregående. 

Satser for tilskudd
(i kr. per elev)
Satser 2021
(avrundet)
Forventet lønns- og prisvekst
2021 - 2022
Satser 2022
(avrundet)
Læremidler yrkesfaglig 5 800 2,6 % 6 000
Læremidler studieforberedende 7 700 2,6 % 7 900

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!