Diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring (kap.6A) 2022

Her finner du tilskuddssatsene for diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring for 2022.

  • Satser for 2022 under kap. 228 post 72 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.

Tilskudd utbetales med 75 % av følgende satser per elev i 2022:

KurstilbudSatser
Bibelstudium m.m. 131 900
Studietilbud utover videregående opplæring 131 900
Reklameutdanning
- inntil 75 elever 142 400
- over 75 elever 131 900
Kunst,- medie- og musikkutdanning
- inntil 30 elever 193 800
- over 30 elever 142 400

 

Norsk Yrkesdykkerskole Satser 2021Forventet lønns- og prisvekst 2021- 2022Satser 2022 (avrundet)
Inntil til 28 elever 401 100 2,6 % 411 500
Over 28 elever 300 900 2,6 % 308 700
Beregning av satser 2022 for diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring, skoler godkjent etter friskoleloven § 6A

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!