Diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring (kap.6A) 2022

Her finner du tilskuddssatsene for diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring for 2022. Satsene er oppdatert i henhold til endringer i RNB for 2022.

  • Satser for 2022 under kap. 228 post 72 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.
Tilskudd utbetales med 75 % av følgende satser per elev i 2022:
KurstilbudSatser
Bibelstudium m.m.132 200
Studietilbud utover videregående opplæring132 200
Reklameutdanning
- inntil 75 elever142 600
- over 75 elever132 200
Kunst,- medie- og musikkutdanning
- inntil 30 elever194 100
- over 30 elever142 600

 

Norsk Yrkesdykkerskole Satser 2021Forventet lønns- og prisvekst 2021- 2022Satser 2022 (avrundet)
Inntil til 28 elever401 1002,6 %411 500
Over 28 elever300 9002,6 %308 700
Beregning av satser 2022 for diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring, skoler godkjent etter friskoleloven § 6A