Tilskuddssatser for andre private skoler 2024

Her finner du tilskuddssatsene for Unge Sjømenns Kristelige forening - Skoleskipet Gann og Stiftelsen Maritim videregående skole Sørlandet for 2024.

Satser for 2024 under kap. 228 post 76 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.

Skolene gis 85 % av tilskuddssats per elev i henhold til utdanningsprogrammene Elektro og datateknologi og Teknologi og industrifag for private videregående skoler i Norge.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2024:
UtdanningsprogramSatser
Elektro og datateknologi187 900
Teknologi- og industrifag192 400

 

Skolene får i tillegg til tilskuddet per elev, et fast tilskudd for ekstrakostnader ved skoledrift på skip.
SkoleSærtilskudd til maritim drift 2024
Unge Sjømenns Kristelige forening – Skoleskipet Gann26 614 000
Stiftelsen Maritim videregående skole Sørlandet11 385 000