Satsar 2024 – tiltak i grunnopplæringa

Her finn du satsar for tiltak i grunnopplæringa i 2024.

Satsar for 2024, under kapittel 225 postane 63–67 gjeldande frå 1.1.2024, er lagt ut med atterhald om at Stortinget kan vedta endringar i budsjettet.

Satsar
Kap.PostOrdningForvaltarSats i 2024
22563Opplæring i samisk i grunnskolenUdirKr 1 230,- per årstime
  Studiepermisjon for vidare-utdanning i samiskUdir, Embeta i: Troms og Finnmark, Nordland, TrøndelagTilskottet utgjer grunnløn for adjunkt med 10 års ansiennitet. Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitets-tillegg.
22563Opplæring i samisk i vidaregåande opplæringUdirKr 1 497,- per årstime
22564Grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøkjarar i mottak samt dei som bur privat.Udir og embetaKr 107 537,- per barn per år (dvs. kr 10 754,- per barn per månad i 10 månader)
  Grunnskoleopplæring av einslege mindreårige asylsøkjarar i omsorgssenter.Udir og embetaKr 234 014,- per barn per år (dvs. kr 23 401,- per barn per månad i 10 månader)
  Vidaregåande opplæring av unge asylsøkjarar i mottak og omsorgssenter. Ordninga gjeld og dei som bur privat.Alle embetaKr 247 272,- per barn per år (dvs. kr 24 727,- per barn per månad i 10 månader)
22567Opplæring i kvensk eller finsk i grunnskolenUdir, Embetet i Troms og FinnmarkKr 684,- per klokketime
  Studiepermisjon for vidareutdanning i kvensk eller finskUdir, Embetet i Troms og FinnmarkTilskottet utgjer grunnløn for adjunkt med 10 års ansiennitet. Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg.
22567Opplæring i kvensk eller finsk i vidaregåande opplæringUdir, EmbetaKr 817,- per klokketime