Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk i videregående

Tilskuddet skal bidra til at elever og lærlinger med kvensk/norskfinsk bakgrunn får opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk.

Hvem kan motta tilskudd?

  • Fylkeskommuner
  • Frittstående videregående skoler med paralleller i offentlige skoler.

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra med finansiering, slik at det gis opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk for elever og lærlinger med kvensk/norskfinsk bakgrunn.

Lov og regelverk

Ikke hjemlet i lov.

1. Før du mottar tilskudd

Er du en

  • fylkeskommune
    eller en
  • frittstående videregående skole med paralleller i offentlige skoler

kan du sende søknad om tilskudd til Fylkesmannen i eget fylke innen 15. mai for inneværende skoleår. Elevlister med telledato 2. mai vedlegges søknaden.

Skjema finner du her: Elevliste og oppsummeringsskjema.

Ved eventuelle spørsmål om ordningen, kontakt Fylkesmannen i eget fylke.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes med en timesats per fylke og per frittstående videregående skole. Telledato er 2. mai.

Det gis tilskudd

  • for 50 klokketimer per elev/lærling for de 20 første elevene/lærlingene
  • for 25 klokketimer per elev/lærling for elevtall over 20

Tilskuddet blir utbetalt i to like deler i juni og oktober.

3. Dette må du rapportere

Det er ingen spesielle krav til rapportering ut over de opplysninger som innhentes i forbindelse med søknad om statstilskudd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!