Satsar 2022 – tiltak i grunnopplæringa

Her finn du satsar for tiltak i grunnopplæringa i 2022.

Satsar for 2022, under kapittel 225 postane 63-70 gjeldande frå 1.1.2022, er lagt ut med atterhald om at Stortinget kan vedta endringar i budsjettet.

Kap.PostOrdningForvaltarSats i 2022
225  63  Opplæring i samisk i grunnskolen    
    Skoler innanfor samiske distrikt   Udir Embeta i: Troms og Finnmark, Trøndelag, Nordland Kr 623, pr. klokketime
    Skoler utanfor samiske distrikt  Udir Embeta i: Troms og Finnmark (inkl. fylka sør for Nordland) Nordland Kr 623- pr. klokketime
    Studiepermisjon for vidareutdanning i samisk  Udir Embeta i: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag  Tilskottet utgjer grunnløn for adjunkt med 10 års ansiennitet. Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg.
225  63  Opplæring i samisk i vidaregåande opplæring   Udir Embeta Kr 744- pr. klokketime
225   64 Grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøkjarar i mottak samt dei som bur privat.   Udir og embeta Kr 97 914- pr. barn pr. år (dvs. kr 9 791- pr. barn pr. månad i 10 månader)
    Grunnskoleopplæring av einslege mindreårige asylsøkjarar i omsorgssenter. Udir og embeta  Kr 213 072- pr. barn pr. år (dvs. kr 21 307- pr. barn pr. månad i 10 månader)
    Vidaregåande opplæring av unge asylsøkjarar i mottak og omsorgssenter. Ordninga gjeld og dei som bur privat.  Alle embeta  Kr 225 143- barn pr. år (dvs. kr 22 514- pr. barn pr. månad i 10 månader)
225   67 Opplæring i kvensk eller finsk i grunnskolen  Udir Embetet i Troms og Finnmark  Kr 623- pr. klokketime.
    Studiepermisjon for vidareutdanning i kvensk eller finsk  Udir Embetet i Troms og Finnmark  Tilskottet utgjer grunnløn for adjunkt med 10 års ansiennitet. Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg.
225   67 Opplæring i kvensk eller finsk i vidaregåande opplæring  Udir Embeta  Kr 744- pr. klokketime

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!