Vg3 tavlemontørfaget (TAV03‑03)
Kjerneelementer

Verktøy, material og produktkunnskap

Fagmessig utførelse

Skjema, funksjon og system

Digitalisering og teknologi