Vg3 tavlemontørfaget (TAV03‑03)
Fagets relevans og sentrale verdier