Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit jo3 studerenráhkkanahtti oahppoprográmmaid maŋŋá

 • ságaškuššat
  oktavuođa birra giela, kultuvrra ja identitehta gaskka fágalaš ságastallamiin
 • lohkat iešguđetlágan teavsttaid historjjálaš konteavsttas ja ohppiid dálááiggis ja reflekteret
  dan hárrái
 • analyseret
  ja dulkot
  sámegiela girjjálašvuođa ja eará kultuvrraid teavsttaid
 • reflekteret
  sámegiela ja kultuvrra ektui eamiálbmot- ja minoritehtaperspektiivvas
 • geavahit
  fágamáhtu ja dárkilis ja girjás fágagiela sihke njálmmálaččat ja fágalaččat
 • geavahit
  árbevirolaš sámi albmanahttinvugiid ja sámigiel terminologiija barggus fágain
 • geavahit
  máhtu giela, teavstta ja šáŋŋera birra iešguđetlágan njálmmálaš ja čálalaš teakstašlájaid hábmemii
 • suokkardit
  sámegielaid dili ja iešguđet áiggiid giellapolitihka
 • suokkardit
  ja ságaškuššat
  mo iešguđet majoritehtagielat váikkuhit sámegillii ja reflekteret
  sámegiela geavaheami eavttuid hárrái ovdal, dál ja boahtteáiggis
 • árvvoštallat
  , válljet ja geavahit
  heivvolaš giella- ja gulahallanteknologiija dárbbu ja ulbmila mielde
 • áddet
  ja geavahit
  metagiela barggus fágain
 • hálddašit giela hápmeoahpa, syntávssa ja riektačállima gulahallamis ja teakstaráhkadeamis

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan