Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit jo2 studerenráhkkanahtti oahppoprográmmaid maŋŋá

 • guldalit diehtojuohkima ja ákkastallama, reflekteret daid hárrái ja árvvoštallat daid ja ieš geavahit relevánta retoralaš strategiijaid ságastallamiin ja digaštallamiin
 • lohkat máŋggalágan teavsttaid iešguđetlágan šáŋŋeriin ja čatnat daid kulturhistorjjálaš oktavuhtii
 • suokkardit teavsttaid retoralaččat ja estetihkalaččat ja reflekteret fáttáid ja árvvuid hárrái maid teavsttat ovdanbuktet
 • reflekteret iešguđetlágan retoralaš apeallavugiid ovttaláganvuođaid ja erohusaid hárrái sámi kultuvrras ja eará kultuvrrain
 • analyseret ja ságaškuššat mo sámi girjjálašvuohta lea čadnojuvvon sámi kultuvrii ja servodahkii
 • čállit teavsttaid iešguđetlágan šáŋŋeriin mat válddahit dahje ságaškuššet sámegielfágalaš fáttáid
 • geavahit iešguđetlágan retoralaš apeallavugiid ja gielalaš váikkuhangaskaomiid njálmmálaččat ja čálalaččat
 • reflekteret giellageavaheami hárrái servodagas ja das makkár váikkuhusat das lea sámegielaid seailluheapmái ja ovddideapmái
 • ságaškuššat máŋggagielatvuođa eavttuid ja vejolašvuođaid birra skuvllas, bargoeallimis ja servodagas
 • suokkardit giellagirjáivuođa Sámis ja buohtastahttit iežas giela eará sámegielaiguin
 • lohkat máŋggalágan boares teavsttaid ja suokkadit daid giellahistorjjálaš perspektiivvas

Dađistaga árvvoštallan