Studijeryörjeden ööhpehtimmieprogramme

DalteseTæjmoeh ållesth
Jo1103 tiimma
Jo2103 tiimma
Jo3103 tiimma

Barkoefaageles ööhpehtimmieprogramme

DalteseTæjmoeh ållesth
Jo145 tiimma
Jo245 tiimma

Lissiebigkeme sïejhme studijemaahtose

DalteseTæjmoeh ållesth
Jo3219 tiimma