Reiseliv og språk (RSP01‑02)
Kjerneelementer

Kulturkunnskap og kommunikasjon

Opplevelsesproduksjon

Etikk, samfunnsansvar og verdiskapning