Reiseliv og språk (RSP01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter reiseliv og språk 1

 • kartlegge reiselivet på ulike destinasjoner ved hjelp av elementene i det helhetlige reiselivsproduktet
 • bruke
  markedsføringsverktøy og markedsdata for å
  utforske
  reiselivsprodukter og markeder
 • bruke
  norsk eller samisk og engelsk i samhandling med aktører i reiselivsnæringen og
  reflektere
  over hvordan tilpasse kommunikasjonen til ulike grupper
 • beskrive
  normer, verdier og tradisjoner i norsk kultur, samisk kultur og andre kulturer, og
  vurdere
  hvordan dette påvirker kommunikasjon og samhandling
 • planlegge
  reiser og
  presentere
  informasjon tilrettelagt for ulike målgrupper
 • beskrive
  og
  bruke
  nasjonale og internasjonale merke- og verneordninger i reiselivsfaglige sammenhenger
 • drøfte
  betydningen av samarbeid mellom ulike profesjonelle aktører i reiselivet og reiselivets omgivelser
 • planlegge
  og
  gjennomføre
  muntlig guiding og lede ulike typer reiselivsaktivitet
 • drøfte
  betydningen av reiselivsvirksomheters interne og eksterne arbeidsbetingelser
 • drøfte
  reiselivsmedarbeidernes betydning og ansvar i møte og samhandling med lokale, nasjonale og internasjonale gjester
 • utforske
  og
  beskrive
  prinsipper for bærekraftig reiseliv og hvordan disse kan brukes i utviklingen av opplevelser
 • utforske
  og
  presentere
  reiselivsprodukter med utgangspunkt i norsk og samisk kultur

Underveisvurdering

Standpunktvurdering