Reiseliv og språk (RSP01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter reiseliv og språk 1

 • kartlegge reiselivet på ulike destinasjoner ved hjelp av elementene i det helhetlige reiselivsproduktet
 • bruke markedsføringsverktøy og markedsdata for å utforske reiselivsprodukter og markeder
 • bruke norsk eller samisk og engelsk i samhandling med aktører i reiselivsnæringen og reflektere over hvordan tilpasse kommunikasjonen til ulike grupper
 • beskrive normer, verdier og tradisjoner i norsk kultur, samisk kultur og andre kulturer, og vurdere hvordan dette påvirker kommunikasjon og samhandling
 • planlegge reiser og presentere informasjon tilrettelagt for ulike målgrupper
 • beskrive og bruke nasjonale og internasjonale merke- og verneordninger i reiselivsfaglige sammenhenger
 • drøfte betydningen av samarbeid mellom ulike profesjonelle aktører i reiselivet og reiselivets omgivelser
 • planlegge og gjennomføre muntlig guiding og lede ulike typer reiselivsaktivitet
 • drøfte betydningen av reiselivsvirksomheters interne og eksterne arbeidsbetingelser
 • drøfte reiselivsmedarbeidernes betydning og ansvar i møte og samhandling med lokale, nasjonale og internasjonale gjester
 • utforske og beskrive prinsipper for bærekraftig reiseliv og hvordan disse kan brukes i utviklingen av opplevelser
 • utforske og presentere reiselivsprodukter med utgangspunkt i norsk og samisk kultur

Underveisvurdering

Standpunktvurdering