Reiseliv og språk (RSP01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter reiseliv og språk 2

 • reflektere
  over organisasjonens, ledelsens og personalets rolle i utviklingen av reiselivsprodukter
 • presentere
  aktuelle hendelser og
  analysere
  mulige konsekvenser disse har for reiselivet
 • drøfte
  hvordan verdiskaping i reiselivet påvirker samfunnet på mikro- og makronivå
 • drøfte
  hvordan bærekraftprinsipper kan brukes i utvikling av destinasjoner
 • drøfte
  hvordan reiselivsvirksomheters ulike interne og eksterne arbeidsbetingelser påvirker deres strategiske valg innenfor markedsføring
 • drøfte
  verdien av og
  bruke
  kulturkunnskap i ulike reiselivssammenhenger
 • analysere
  og
  vurdere
  hvordan globalisering, bærekraftig utvikling og andre aktuelle utviklingstrekk påvirker reiselivsnæringen
 • vurdere
  destinasjoners konkurransefortrinn
 • gjøre rede for
  nasjonale og internasjonale reisemotiver, reisemønstre og reisetrender før og nå og
  drøfte
  hvordan disse påvirkes av utviklingstrekk i samfunnet
 • vurdere
  hva som kjennetegner innovative og bærekraftige reiselivsprodukter

Underveisvurdering

Standpunktvurdering