Programmering og modellering X (PRM01‑02)
Kjerneelement

Ingen valde

Matematisk modellering

Utforsking og problemløysing

Modellbasert simulering