Programmering og modellering X (PRM01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter programmering og modellering X

 • utvikle
  matematiske modellar gjennom ein strukturert modelleringsprosess
 • lage og utforske
  matematiske modellar for dynamiske system
 • utvikle
  heilskaplege og strukturerte program
 • bruke
  , utleie og lage algoritmar som kan brukast til modellering, og vurdere
  gyldigheita av disse algoritmane
 • vurdere
  og bruke
  strategiar for testing, feilsøking og feilhandtering
 • bruke
  matematiske modellar for å simulere verkelege system og vurdere
  om modellane er gyldige
 • utforske
  , arbeide med og visualisere målte og simulerte data ved hjelp av programmering
 • planleggje
  , utføre, drøfte
  og presentere
  eit sjølvstendig modelleringsarbeid

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering