Programmering og modellering X (PRM01‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar