Politikk og menneskerettigheter (POS05‑01)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Politisk teori og demokratiforståelse

Makt, påvirkning og medborgerskap

Menneskerettigheter og den internasjonale rettsorden

Politiske institusjoner, aktører og prosesser