Politikk og menneskerettigheter (POS05‑01)
Gyldighet og innføring