Sosialkunnskap (POS02‑01)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Samfunnsvitenskapelige perspektiver og metode

Velferdsstat og menneskerettigheter

Livsmestring og livsfaser

Sosiale problemer og utenforskap