Sosialkunnskap (POS02‑01)
Fagets relevans og sentrale verdier