Vg2 industriteknologi (PIN02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vedlikehold 

 • bruke
  og reflektere
  over helse-, miljø- og sikkerhetskrav i rutiner for vedlikehold
 • utarbeide og følge sikker jobb-analyser ved farlige operasjoner i henhold til gjeldende forskrifter
 • vedlikeholde, feilsøke og reparere maskiner og utstyr etter spesifikasjoner i samhandling med andre
 • velge og bruke
  riktig verktøy og utstyr til vedlikehold og reparasjoner
 • arbeide på elektriske og automatiserte systemer ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter instrukser og gjeldende forskrifter
 • beskrive
  hvordan man bruker blandet virkelighet i forbindelse med vedlikehold av maskiner og utstyr, og gjøre rede for
  hvordan denne teknologien kan bedre kvaliteten, effektiviteten og sikkerheten
 • gjennomføre
  forebyggende vedlikehold og sørge for maskinsikkerhet etter en vedlikeholdsplan
 • beskrive
  og reflektere
  over hvordan kostnader, drift og vedlikehold henger sammen med bærekraftig utvikling

Underveisvurdering

Standpunktvurdering