Vg2 industriteknologi (PIN02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vedlikehold 

  • bruke og reflektere over helse-, miljø- og sikkerhetskrav i rutiner for vedlikehold
  • utarbeide og følge sikker jobb-analyser ved farlige operasjoner i henhold til gjeldende forskrifter
  • vedlikeholde, feilsøke og reparere maskiner og utstyr etter spesifikasjoner i samhandling med andre
  • velge og bruke riktig verktøy og utstyr til vedlikehold og reparasjoner
  • arbeide på elektriske og automatiserte systemer ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter instrukser og gjeldende forskrifter
  • beskrive hvordan man bruker blandet virkelighet i forbindelse med vedlikehold av maskiner og utstyr, og gjøre rede for hvordan denne teknologien kan bedre kvaliteten, effektiviteten og sikkerheten
  • gjennomføre forebyggende vedlikehold og sørge for maskinsikkerhet etter en vedlikeholdsplan
  • beskrive og reflektere over hvordan kostnader, drift og vedlikehold henger sammen med bærekraftig utvikling

Underveisvurdering

Standpunktvurdering