Videregående opplæring

FagkodeTittel
PIN2005Teknologi
PIN2006Vedlikehold
PIN2007Tverrfaglig eksamen industriteknologi