Sebrudahtte oahppambirásBadjásasj oasse

Skåvllå galggá sebrudahtte aktisasjvuodav åvddånahttet mij åvdedit varresvuodav, soapptsomav ja oahppamav gájkajda.