Et inkluderende læringsmiljøOverordnet del

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.