KjerneelementerDrama og rytmikk (MUS03‑02)

Dramatiske uttrykksformer

Rytmiske prosesser

Estetiske opplevelser

Kulturforståelse