Fagets relevans og sentrale verdierDrama og rytmikk (MUS03‑02)