Musikk (MUS01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • utøve og utforske
  et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur
 • synge og spille på instrumenter alene og sammen med andre ved bruk av gehør og enkel notasjon
 • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive
  arbeidsprosesser og resultater
 • formidle egne musikkopplevelser og beskrive
  bruk av musikalske virkemidler ved hjelp av enkle fagbegreper
 • samtale om og reflektere
  over hvordan musikk skaper mening når den brukes i ulike sosiale sammenhenger

Underveisvurdering