VurderingsordningMusikk (MUS01‑02)


10. trinn: Elevene skal ha én standpunktkarakter i musikk. 

Eksamensordningene i fagene skal sendes på høring og ferdigstilles senere.