Medieutvikling (MOK07‑02)
Grunnleggende ferdigheter

Ingen valgte

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheter