Medieutvikling (MOK07‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

  • bruke ulike metoder for idéutvikling og utvikle og visualisere produksjon av prototyper
  • diskutere hvordan man kan benytte ny teknologi innenfor medier og utforske og visualisere ideer og konsepter knyttet til dette
  • utforske, planlegge, gjennomføre og dokumentere ulike kommunikasjonsstrategier for ulike målgrupper
  • produsere målrettet og engasjerende innhold og utvikle løsninger som møter et behov, eller som skaper et behov
  • presentere og drøfte hvordan bruk av ulike former for teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer og brukeropplevelser
  • utforske og bruke utstyr og digitale verktøy tilpasset medium og publiseringsplattform
  • reflektere over valg under hele produksjonsprosessen ved utprøving av ny eller eksisterende teknologi og bruke fagterminologi for å beskrive dette
  • drøfte hvordan sosiale, økonomiske og miljømessige forhold er knyttet til utvikling, produksjon og bruk av medieteknologi og utvikle egne konsepter
  • gjennomføre en pitch av et konsept og kunne begrunne egne valg

Underveisvurdering

Standpunktvurdering