Medieutvikling (MOK07‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • bruke
  ulike metoder for idéutvikling og
  utvikle
  og visualisere produksjon av prototyper
 • diskutere hvordan man kan benytte ny teknologi innenfor medier og
  utforske
  og visualisere ideer og konsepter knyttet til dette
 • utforske
  ,
  planlegge
  ,
  gjennomføre
  og
  dokumentere
  ulike kommunikasjonsstrategier for ulike målgrupper
 • produsere målrettet og engasjerende innhold og
  utvikle
  løsninger som møter et behov, eller som skaper et behov
 • presentere
  og
  drøfte
  hvordan bruk av ulike former for teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer og brukeropplevelser
 • utforske
  og
  bruke
  utstyr og digitale verktøy tilpasset medium og publiseringsplattform
 • reflektere
  over valg under hele produksjonsprosessen ved utprøving av ny eller eksisterende teknologi og
  bruke
  fagterminologi for å
  beskrive
  dette
 • drøfte
  hvordan sosiale, økonomiske og miljømessige forhold er knyttet til utvikling, produksjon og bruk av medieteknologi og
  utvikle
  egne konsepter
 • gjennomføre
  en pitch av et konsept og kunne begrunne egne valg

Underveisvurdering

Standpunktvurdering