Medieutvikling (MOK07‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier