Grafisk design (MOK06‑02)
Kjerneelement

Ingen valde

Visuell kommunikasjon

Designprosess

Samfunn, kultur og teknologi