Grafisk design (MOK06‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar