Medieuttrykk (MOK02‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter medieuttrykk 3

 • produsere ulike målgrupperettede medieuttrykk individuelt og i samarbeid med andre
 • dokumentere
  og kvalitetssikre produksjonsprosesser
 • jobbe utforskende med idéutvikling gjennom systematisk kildearbeid
 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  og
  vurdere
  en større selvvalgt og utforskende medieproduksjon tilpasset en tenkt eller reell oppdragsgiver
 • vurdere
  egen bruk av profesjonelt produksjonsutstyr og profesjonell programvare tilpasset produkt og kvalitetskrav i mediebransjen
 • analysere
  hvordan inspirasjon fra tidligere og moderne stilarter og uttrykk former nåtidens medieuttrykk
 • utforske
  og
  bruke
  ulike virkemidler og fortellerteknikker i medieuttrykk
 • utvikle
  budskap tilpasset målgruppe, formål, sjanger og plattformer
 • vurdere
  opphavsrettslige og etiske utfordringer i medieproduksjon ut fra gjeldende lover og regelverk

Underveisvurdering

Standpunktvurdering