Medieuttrykk (MOK02‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter medieuttrykk 3

  • produsere ulike målgrupperettede medieuttrykk individuelt og i samarbeid med andre
  • dokumentere og kvalitetssikre produksjonsprosesser
  • jobbe utforskende med idéutvikling gjennom systematisk kildearbeid
  • planlegge, gjennomføre og vurdere en større selvvalgt og utforskende medieproduksjon tilpasset en tenkt eller reell oppdragsgiver
  • vurdere egen bruk av profesjonelt produksjonsutstyr og profesjonell programvare tilpasset produkt og kvalitetskrav i mediebransjen
  • analysere hvordan inspirasjon fra tidligere og moderne stilarter og uttrykk former nåtidens medieuttrykk
  • utforske og bruke ulike virkemidler og fortellerteknikker i medieuttrykk
  • utvikle budskap tilpasset målgruppe, formål, sjanger og plattformer
  • vurdere opphavsrettslige og etiske utfordringer i medieproduksjon ut fra gjeldende lover og regelverk

Underveisvurdering

Standpunktvurdering