Medieuttrykk (MOK02‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter medieuttrykk 2

 • produsere ulike medieuttrykk individuelt og i samarbeid med andre
 • bruke
  og
  reflektere
  over teknikker for idéutvikling
 • bruke
  og vedlikeholde profesjonelt produksjonsutstyr og profesjonell programvare tilpasset produkt og kvalitetskrav i mediebransjen
 • utforske
  ulike stilarter og uttrykksformer, og
  bruke
  disse i egne produksjoner
 • utforske
  ulike virkemidler og fortellerteknikker, og
  reflektere
  over bruken av disse i egne og andres medieuttrykk
 • utvikle
  budskap og
  reflektere
  over valgt målgruppe, formål, sjanger og plattform
 • reflektere
  over opphavsrettslige og etiske spørsmål i egne og andres medieuttrykk
 • bruke
  kilder på en kritisk og etterprøvbar måte i egne medieuttrykk

Underveisvurdering

Standpunktvurdering