Medieuttrykk (MOK02‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter medieuttrykk 1

 • produsere medieuttrykk i ulike sjangre og formater
 • planlegge
  en prosess for produksjon av et medieuttrykk
 • bruke
  grunnleggende teknikker for idéutvikling
 • bruke
  og vedlikeholde profesjonelt produksjonsutstyr og profesjonell programvare
 • utforske
  ulike tidligere og moderne stilarter og uttrykksformer, og
  reflektere
  over hvordan de preger medieuttrykk i dag
 • bruke
  komposisjonsprinsipper i produksjon av medieuttrykk og
  reflektere
  over hvordan de ulike delene påvirker hverandre
 • utforske
  og
  bruke
  ulike kommunikasjonsmodeller i produksjon av medieuttrykk
 • reflektere
  over opphavsrett, etikk og regler i arbeid med medieproduksjoner
 • utøve kildekritikk i egne medieuttrykk

Underveisvurdering

Standpunktvurdering