Musikk, dans og drama (MDD01‑02)
Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheter