Musikk, dans og drama (MDD01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  , gjennomføre
  og vurdere
  tverrkunstneriske sceniske prosesser og framføringer
 • utforske
  , utøve og formidle tverrkunstneriske uttrykk og ta ansvar for felles prosesser og framføringer
 • bruke
  kunnskap om joik og samisk fortellertradisjon og om norsk folkemusikk og folkedans i formidlingsarbeid
 • bruke
  kunnskap om form, struktur og dynamiske komponenter i skapende aktivitet
 • vise tilstedeværelse, lytte og gi respons gjennom musikalske, danseriske og dramatisk uttrykk i improvisasjon og formidling
 • utforske
  teksformidling, lydlek og sang i utøving, og reflektere
  over stemmens muligheter
 • utforske
  dans og fysiske uttrykk i utøving, og reflektere
  over kroppens muligheter i bevegelse
 • skape kunstneriske uttrykk som tar opp samfunnsutfordringer og reflektere
  over ytringsfrihetens muligheter og grenser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering