Vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk (KVV02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter ventilasjonsteknikk

 • risikovurdere og utføre arbeid innen ventilasjonsteknikk fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer, standarder og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere yrkesoppgaver knyttet til ventilasjonsteknikk individuelt og i samarbeid med andre og begrunne valg som er gjort
 • installere komponenter på ventilasjonsanlegg og gjøre rede for et godt inneklima, riktig ventilasjon og effektivt energibruk med miljøvennlige løsninger
 • måle luftmengder, temperatur, luftfuktighet, CO2 og vurdere resultatet mot beregnede verdier og gjøre rede for sammenheng mellom målte verdier og luftkvalitet
 • kontrollere, innregulere og sette i drift et ventilasjonsanlegg og gjøre rede for krav til spesifikk vifteeffekt og temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinning
 • vedlikeholde ventilasjonsanlegg og forklare ventilasjonsfilternes betydning for klimaytelsen
 • utføre systematisk feilsøking og rette feil på ventilasjonsanlegg
 • måle lydnivå, analysere resultatene, vurdere tiltak og redegjøre for prinsippene for støydemping i ventilasjonsanlegg
 • vedlikeholde måleverktøy og instrumenter og gjøre rede for kalibrering av disse
 • gjøre rede for luftforurensning, luftkvalitetsklasser, filtrering av forurenset luft og inneklimaets betydning for folkehelse og trivsel
 • finne løsninger i samarbeid med andre og håndtere meningsforskjeller

Underveisvurdering

Standpunktvurdering