Vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk (KVV02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kulde- og varmepumpeteknikk

 • risikovurdere og utføre arbeid innen kulde- og varmepumpeteknikk fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer, standarder og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • planlegge
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  yrkesoppgaver knyttet til kulde- og varmepumpeteknikk individuelt og i samarbeid med andre og begrunne valg som er gjort
 • montere, lodde, trykk- og funksjonsteste kulde- og varmepumpeanlegg og gjøre rede for
  grunnleggende varmelære
 • måle trykk og temperaturer i et kuldeanlegg og utarbeide et trykk–entalpi-diagram og gjøre rede for
  anleggets energi- og miljøytelse
 • vedlikeholde kompressor, kondensator, ekspansjonsventil og fordamper og gjøre rede for
  virkemåten til disse
 • håndtere syntetiske og naturlige kuldemedier, smøremidler og kjemikalier som brukes i kulde- og varmepumpeanlegg, på en bærekraftig måte og gjøre rede for
  avhending av farlig avfall
 • montere og sette i drift et kulde- og varmepumpeanlegg og vurdere
  installasjonens energieffektivitet
 • utføre systematisk feilsøking og rette feil på kulde- og varmepumpeanlegg og gjøre rede for
  instrumentets målenøyaktighet ved aktuell måling
 • utføre service og vedlikehold på kulde- og varmepumpeanlegg og gjøre rede for
  metoder og krav for service på anleggene
 • beskrive
  system og prosess i ulike kulde- og varmepumpeanlegg og gjøre rede for
  forskjellen på prosess- og komfortkjøling

Underveisvurdering

Standpunktvurdering