Vg3 kulde- og varmepumpeteknikkfaget (KVP03‑01)
Tverrfaglige temaer

Ingen valgte

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling