Vg3 kulde- og varmepumpeteknikkfaget (KVP03‑01)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Energi og miljø

Komponenter, utstyr og kretser

Fagmessig utførelse

Kvalitet og sikkerhet