Vg3 kulde- og varmepumpeteknikkfaget (KVP03‑01)
Gyldighet og innføring

Utgåtte versjoner

Fullstendig utgått